INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s primjenjivim propisima, i to osobito Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, društvo 5P INTERNATIONAL d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Varaždinska cesta 23, OIB: 64703662970 (dalje u tekstu: 5P INTERNATIONAL) kao voditelj obrade Vas temeljem članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, obavještava o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

Privola za obradu vaših osobnih podataka

Odabirom „kvačice“ u kontakt obrascima koji se nalazi na web adresi: https://5pinternational.hr/dajem privolu društvu 5P INTERNATIONAL da obrađuje moje osobne podatke – ime, prezime, e-mail adresu i broj telefona koje pružam prilikom slanja upita (u nastavku: osobni podaci), te da ih obrađuje na način da mi putem moje e-mail adrese odgovori na upit koji sam postavi(la)o putem kontakt forme. Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat(a) kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat(a) da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade. Upoznat(a) sam i sa pravom na povlačenje ove privole, koju mogu povući slanjem e-mail poruke na adresu: 5pinternational.koprivnica@gmail.com, te sam upoznat(a) da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat(a) kako sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka mogu provjeriti i dobiti putem e-maila: 5pinternational.koprivnica@gmail.com. Upoznat(a) sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Svrha obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke društvo 5P INTERNATIONAL može obrađivati u svrhu odgovora na vaš upit koji ste nam poslali putem obrasca koji se nalaze na ovim stranicama.

Ako ste nas samo kontaktirali putem ove web stranice ili putem naše e-mail adrese, te nakon što smo vam odgovorili nismo vam pružali daljnju uslugu, vaše osobne podatke brisat ćemo nakon 30 dana od dana odgovora na vaš upit. U ostalim slučajevima, kada smo vam pružili traženu uslugu, vaše osobne podatke brisat ćemo nakon što proteknu zakonski rokovi za njihovo čuvanje (primjerice Zakon o obveznim odnosima – 5 godina od dana pružene usluge i Zakon o računovodstvu – 12 godina od dana ispostavljanja posljednjeg računa).

Vaša prava

U odnosu na obradu vaših osobnih podataka imate sljedeća prava:
pravo na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka te pravo na prenosivost podataka;
pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

5P INTERNATIONAL će obraditi vaš zahtjev i na njega odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja. Ako se vašem zahtjevu ne može udovoljiti, 5P INTERNATIONAL vam je dužan dostaviti obrazloženi odgovor.

Kod 5P INTERNATIONAL ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali.

Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati putem e-maila 5pinternational.koprivnica@gmail.com.